Gạch TBN 20x120

Xuất xứ

Màu sắc

Kích thước

Bề mặt

GẠCH VÂN GỖ

Gạch vân gỗ GBA01

GẠCH NHẬP KHẨU TÂY BAN NHA

Gạch vân gỗ GBA02

GẠCH NHẬP KHẨU TÂY BAN NHA

Gạch vân gỗ GBA03

GẠCH NHẬP KHẨU TÂY BAN NHA

Gạch vân gỗ GBA04