Gạch TBN 80x80

Xuất xứ

Màu sắc

Kích thước

Bề mặt

GẠCH ỐP LÁT NHẬP KHẨU

14-Gạch lát nền L. PLULPIS NATURAL

GẠCH ỐP LÁT NHẬP KHẨU

18-Gạch lát nền BRECCIA

GẠCH ỐP LÁT NHẬP KHẨU

19-Gạch lát nền nhà CREMA MARFIL

GẠCH ỐP LÁT NHẬP KHẨU

22-Gạch lát nền nhà DARK EMPERADOR

GẠCH ỐP LÁT NHẬP KHẨU

Gạch lát nền ASCOT BLACK HTC

GẠCH ỐP LÁT NHẬP KHẨU

Gạch lát nền ASCOT IVORY HTC

GẠCH ỐP LÁT NHẬP KHẨU

Gạch lát nền CALACATTA