Gạch vân xi măng

0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics