Màu vân gỗ

ARUGUS OAK 20×120

Gạch vân gỗ ARUGUS OAK nhập khẩu Tây Ban Nha Bộ được lấy cảm hứng từ những cây gỗ lâu năm bị phong hóa qua thời gian. Với vẻ đẹp trường tồn trong mình Bộ sưu tập gạch vân gỗ ARUGUS với...
Read more

ARLAN WOOD BLANC 22.5×90

Gạch vân gỗ ARLAN WOOD BLANC nhập khẩu Tây Ban Nha Bộ được lấy cảm hứng từ những cây gỗ lâu năm bị phong hóa qua thời gian. Với vẻ đẹp trường tồn trong mình Bộ sưu tập gạch vân gỗ ARLAN...
Read more

ARLAN WOOD TAUPE 22.5×90

Gạch vân gỗ ARLAN WOOD TAUPE nhập khẩu Tây Ban Nha Bộ được lấy cảm hứng từ những cây gỗ lâu năm bị phong hóa qua thời gian. Với vẻ đẹp trường tồn trong mình Bộ sưu tập gạch vân gỗ ARLAN...
Read more

Gạch vân gỗ 20X120cm ARUGUS OAK

Gạch vân gỗ ARUGUS OAK nhập khẩu Tây Ban Nha Bộ được lấy cảm hứng từ những cây gỗ lâu năm bị phong hóa qua thời gian. Với vẻ đẹp trường tồn trong mình Bộ sưu tập gạch vân gỗ ARUGUS với...
Read more

Gạch vân gỗ 20X120 CM ARUGUS CREAM

Gạch vân gỗ ARUGUS CREAM nhập khẩu Tây Ban Nha Bộ được lấy cảm hứng từ những cây gỗ lâu năm bị phong hóa qua thời gian. Với vẻ đẹp trường tồn trong mình Bộ sưu tập gạch vân gỗ ARUGUS với...
Read more
Gạch giả gỗ GBA01

Gạch nhập khẩu 23×120 cm – GBA01

Gạch vân gỗ GBA01 nhập khẩu Tây Ban Nha Bộ được lấy cảm hứng từ những cây gỗ lâu năm bị phong hóa qua thời gian. Với vẻ đẹp trường tồn trong mình Bộ sưu tập gạch vân gỗ GBA với 4...
Read more
Gạch giả gỗ ZWL03

Gạch giả gỗ 20×120 CM ZWL03

Gạch giả gỗ 20×120 CM ZWL03 là một sản phẩm trong bộ sưu tập WOODLANDS lấy cảm hứng từ gỗ tự nhiên. Gạch vân gỗ ZWL03 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên...
Read more
Gạch giả gỗ ZWL04

Gạch giả gỗ 20×120 CM ZWL04

Gạch giả gỗ ZWL04 là một sản phẩm trong bộ sưu tập WOODLANDS lấy cảm hứng từ gỗ tự nhiên. Gạch vân gỗ ZWL04 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt...
Read more
Gạch giả gỗ PY602

PY602

Gạch giả gỗ PY602 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY602 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ PY603

PY603

Gạch giả gỗ PY603 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY603 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ Py604

PY604

Gạch giả gỗ PY604 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY604 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ PY605

PY605

Gạch giả gỗ PY605 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY605 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ PY606

PY606

Gạch giả gỗ PY606 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY606 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ GDW02

GDW02

Gạch giả gỗ GDW02 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Dòng gạch Indonesia nhập khẩu này được sử dụng trong những công trình kiến trúc hiện đại.Gạch giả gỗ GDW02 được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ sinh-...
Read more
Gạch giả gỗ GDW03

GDW03

Gạch giả gỗ GDW03 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Dòng gạch Indonesia nhập khẩu này được sử dụng trong những công trình kiến trúc hiện đại.Gạch giả gỗ GDW03 được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ sinh-...
Read more
Gạch giả gỗ GDW04

GDW04

Gạch giả gỗ GDW04 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Dòng gạch Indonesia nhập khẩu này được sử dụng trong những công trình kiến trúc hiện đại.Gạch giả gỗ GDW04 được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ sinh-...
Read more
Gạch giả gỗ GDW15

GDW15

Gạch lát nền vân gỗ GDW15 là một sản phẩm trong bộ sưu tập các mẫu gạch vân gỗ năm 2022. Gạch giả gỗ GDW15 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên, được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ...
Read more
Gạch giả gỗ GDW16

GDW16

Gạch lát nền vân gỗ GDW16 là một sản phẩm trong bộ sưu tập các mẫu gạch vân gỗ năm 2022. Gạch giả gỗ GDW16 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên, được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ...
Read more
0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics