120x240cm

Gạch Ấn Độ GLX26

GLX26

Gạch nhập khẩu Ấn Độ GLX26 là một sản phẩm trong bộ sưu tập Big Slab lần đầu tiên giới thiệu khổ gạch lớn là 120×240 cm. Với kích thước gạch siêu lớn, không gian của bạn sẽ trở nên liền mạch...
Read more
Gạch Ấn Độ GLX27

GLX27

Gạch nhập khẩu Ấn Độ GLX27 là một sản phẩm trong bộ sưu tập Big Slab lần đầu tiên giới thiệu khổ gạch lớn là 120×240 cm. Với kích thước gạch siêu lớn, không gian của bạn sẽ trở nên liền mạch...
Read more

GLX28

Gạch nhập khẩu Ấn Độ GLX28 là một sản phẩm trong bộ sưu tập Big Slab lần đầu tiên giới thiệu khổ gạch lớn là 120×240 cm. Với kích thước gạch siêu lớn, không gian của bạn sẽ trở nên liền mạch...
Read more

GLX29

Gạch nhập khẩu Ấn Độ GLX29 là một sản phẩm trong bộ sưu tập Big Slab lần đầu tiên giới thiệu khổ gạch lớn là 120×240 cm. Với kích thước gạch siêu lớn, không gian của bạn sẽ trở nên liền mạch...
Read more
Gạch Ấn Độ GLX30

GLX30

Gạch nhập khẩu Ấn Độ GLX30 là một sản phẩm trong bộ sưu tập Big Slab lần đầu tiên giới thiệu khổ gạch lớn là 120×240 cm. Với kích thước gạch siêu lớn, không gian của bạn sẽ trở nên liền mạch...
Read more
0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics