15x60cm

Gạch giả gỗ PY603

PY603

Gạch giả gỗ PY603 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY603 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ Py604

PY604

Gạch giả gỗ PY604 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY604 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ PY605

PY605

Gạch giả gỗ PY605 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY605 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ PY606

PY606

Gạch giả gỗ PY606 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY606 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ PY602

PY602

Gạch giả gỗ PY602 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Gạch giả gỗ PY602 mang một vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế, thể hiện vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gạch. Công nghệ in kĩ thuật số cao...
Read more
Gạch giả gỗ GDW01

GDW01

Gạch giả gỗ GDW01 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Dòng gạch Indonesia nhập khẩu này được sử dụng trong những công trình kiến trúc hiện đại.Gạch giả gỗ GDW01 được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ sinh-...
Read more
Gạch giả gỗ GDW02

GDW02

Gạch giả gỗ GDW02 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Dòng gạch Indonesia nhập khẩu này được sử dụng trong những công trình kiến trúc hiện đại.Gạch giả gỗ GDW02 được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ sinh-...
Read more
Gạch giả gỗ GDW03

GDW03

Gạch giả gỗ GDW03 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Dòng gạch Indonesia nhập khẩu này được sử dụng trong những công trình kiến trúc hiện đại.Gạch giả gỗ GDW03 được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ sinh-...
Read more
Gạch giả gỗ GDW04

GDW04

Gạch giả gỗ GDW04 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên. Dòng gạch Indonesia nhập khẩu này được sử dụng trong những công trình kiến trúc hiện đại.Gạch giả gỗ GDW04 được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ sinh-...
Read more
Gạch giả gỗ GDW10

GDW10

Gạch lát nền vân gỗ GDW10 là một sản phẩm trong bộ sưu tập các mẫu gạch vân gỗ năm 2022. Gạch giả gỗ GDW10 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên, được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ sinh-...
Read more
Gạch giả gỗ GDW12

GDW12

Gạch lát nền vân gỗ GDW12 là một sản phẩm trong bộ sưu tập các mẫu gạch vân gỗ năm 2022. Gạch giả gỗ GDW12 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên, được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ...
Read more
Gạch giả gỗ GDW15

GDW15

Gạch lát nền vân gỗ GDW15 là một sản phẩm trong bộ sưu tập các mẫu gạch vân gỗ năm 2022. Gạch giả gỗ GDW15 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên, được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ...
Read more
Gạch giả gỗ GDW16

GDW16

Gạch lát nền vân gỗ GDW16 là một sản phẩm trong bộ sưu tập các mẫu gạch vân gỗ năm 2022. Gạch giả gỗ GDW16 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên, được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ...
Read more
Gạch giả gỗ GDW88

GDW88

Gạch lát nền vân gỗ GDW88 là một sản phẩm trong bộ sưu tập các mẫu gạch vân gỗ năm 2021. Gạch giả gỗ GDW88 lấy cảm hứng từ vân gỗ tự nhiên, được sử dụng làm gạch ốp lát nhà vệ...
Read more
0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics