30x30cm

Gạch nhập khẩu GPB05

GPB05

Gạch Indonesia GPB05- Polar Black là linh hồn của đá granite đen có xuất xứ từ Ấn Độ, quê hương của các tuyến đường thương mại lịch sử giao thương nhiều nền văn hóa rộng lớn.  Polar Black với chất liệu xương...
Read more

Đá mosaic H22

1. Mô tả sản phẩm đá mosaic H22 Mã sản phẩm: Đá mosaic H22 Kích thước: 30x30cm  Công dụng: Ốp tường, trang trí  Kích thước chip : 48×48 mm Độ dầy : 8~10mm Đá mosaic H22 được dùng trong trang trí nội...
Read more

Đá mosaic H23

1. Mô tả sản phẩm đá mosaic H23 Mã sản phẩm: Đá mosaic H23 Kích thước: 30x30cm  Công dụng: Ốp tường, trang trí  Kích thước chip : 48×48 mm Độ dầy : 8~10mm Bề mặt :  mài thô, thô tinh… Đá mosaic...
Read more

Đá mosaic H24

1. Mô tả sản phẩm đá mosaic H24 Mã sản phẩm: Đá mosaic H24 Kích thước: 30x30cm  Công dụng: Ốp tường, trang trí  Kích thước chip : 48×48 mm Độ dầy : 8~10mm Bề mặt :  mài thô, thô tinh… Đá mosaic...
Read more

Đá mosaic H25

1. Mô tả sản phẩm đá mosaic H25 Mã sản phẩm: Đá mosaic H25 Kích thước: 30x30cm  Công dụng: Ốp tường, trang trí  Kích thước chip : 48×48 mm Độ dầy : 8~10mm Đá mosaic H25 được dùng trong trang trí nội...
Read more

Đá mosaic H32

1. Mô tả sản phẩm đá mosaic H32 Mã sản phẩm: Đá mosaic H32 Kích thước: 30x30cm  Công dụng: Ốp tường, trang trí  Kích thước chip : 48×48 mm Độ dầy : 8~10mm Bề mặt :  mài thô, thô tinh… Đá mosaic...
Read more

Đá mosaic H33

1. Mô tả sản phẩm đá mosaic H33 Mã sản phẩm: Đá mosaic H33 Kích thước: 30x30cm  Công dụng: Ốp tường, trang trí  Kích thước chip : 48×48 mm Độ dầy : 8~10mm Đá mosaic H33 được dùng trong trang trí nội...
Read more

Đá mosaic H12

1. Mô tả sản phẩm đá mosaic H12 Mã sản phẩm: Đá mosaic H12 Kích thước: 30x30cm  Công dụng: Ốp tường, trang trí  Kích thước chip : 48×48 mm Độ dầy : 8~10mm Bề mặt :  mài thô, thô tinh… Đá mosaic...
Read more

Đá mosaic H14

Mã sản phẩm: Đá mosaic H14 Kích thước: 30x30cm  Công dụng: Ốp tường, trang trí  Kích thước chip : 48×48 mm Độ dầy : 8~10mm Bề mặt :  mài thô, thô tinh…
Read more

Đá mosaic H15

Mã sản phẩm: Đá mosaic H15 Kích thước: 30x30cm  Công dụng: Ốp tường, trang trí  Kích thước chip : 48×48 mm Độ dầy : 8~10mm Bề mặt :  mài thô, thô tinh…
Read more
0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics