Đá mosaic H02

Đá mosaic H02

Thông số sản phẩm

  • Mã sản phẩm: Đá mosaic H02
  • Kích thước: 30x30cm 
  • Công dụng: Ốp tường, trang trí 
  • Kích thước chip : 48×48 mm
  • Độ dầy : 8~10mm

Mô tả chi tiết

  • Mã sản phẩm: Đá mosaic H02
  • Kích thước: 30x30cm 
  • Công dụng: Ốp tường, trang trí 
  • Kích thước chip : 48×48 mm
  • Độ dầy : 8~10mm
0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics