Đá mosaic H06

Đá mosaic H06

Thông số sản phẩm

 • Mã sản phẩm: Đá mosaic H06
 • Kích thước: 30x30cm 
 • Công dụng: Ốp tường, trang trí 
 • Kích thước chip : 48×48 mm
 • Độ dầy : 8~10mm
 • Bề mặt :  mài thô, thô tinh…

Mô tả chi tiết

 • Mã sản phẩm: Đá mosaic H06
 • Kích thước: 30x30cm 
 • Công dụng: Ốp tường, trang trí 
 • Kích thước chip : 48×48 mm
 • Độ dầy : 8~10mm
 • Bề mặt :  mài thô, thô tinh…
0903446622 0903446622 H88 Ceramics