Đá mosaic H36

Đá mosaic H36

Thông số sản phẩm

  • Mã sản phẩm: Đá mosaic H36 
  • Kích thước: 30x30cm 
  • Công dụng: Ốp tường, trang trí 

Mô tả chi tiết

  • Mã sản phẩm: Đá mosaic H36 
  • Kích thước: 30x30cm 
  • Công dụng: Ốp tường, trang trí 
0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics