Đá mosaic H42

Đá mosaic H42

Thông số sản phẩm

  • Mã sản phẩm: đá mosaic H42 
  • Kích thước: 30x30cm 
  • Công dụng: Ốp tường, trang trí 

Mô tả chi tiết

  • Mã sản phẩm: đá mosaic H42 
  • Kích thước: 30x30cm 
  • Công dụng: Ốp tường, trang trí 
0903446622 0903446622 H88 Ceramics