GGE02 SL

GGE02 SL

Thông số sản phẩm

⊹ Mã sản phẩm: GGE02 SL

⊹ Kích thước: 60x60cm

⊹ Xuất xứ: Indonesia

⊹ Bề mặt: Men matt ( men khô)

⊹ Công dụng: lát sàn, ốp tường

Mô tả chi tiết

⊹ Mã sản phẩm: GGE02 SL

⊹ Kích thước: 60x60cm

⊹ Xuất xứ: Indonesia

⊹ Bề mặt: Men matt ( men khô)

⊹ Công dụng: lát sàn, ốp tường

0901.164.622 0901164622 H88 Ceramics