GGE03 SL

GGE03 SL

Thông số sản phẩm

⊹ Mã sản phẩm: GGE03 SL

⊹ Kích thước: 60x60cm

⊹ Xuất xứ: Indonesia

⊹ Bề mặt: Men matt ( men khô)

⊹ Công dụng: lát sàn, ốp tường

Mô tả chi tiết

⊹ Mã sản phẩm: GGE03 SL

⊹ Kích thước: 60x60cm

⊹ Xuất xứ: Indonesia

⊹ Bề mặt: Men matt ( men khô)

⊹ Công dụng: lát sàn, ốp tường

0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics