GNB21 60×120

GNB21 60×120

Thông số sản phẩm

⊹ Mã sản phẩm: GNB21

⊹ Kích thước: 60x120cm

⊹ Xuất xứ: Malaysia

⊹ Bề mặt: Men matt ( men khô)

⊹ Công dụng: lát sàn, ốp tường

Mô tả chi tiết

⊹ Mã sản phẩm: GNB21 

⊹ Kích thước: 60x120cm

⊹ Xuất xứ: Malaysia

⊹ Bề mặt: Men matt ( men khô)

⊹ Công dụng: lát sàn, ốp tường

0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics