GPL01

GPL01

Thông số sản phẩm

⊹ Mã sản phẩm: GPL01

⊹ Kích thước: 60x60cm, 30x60cm

⊹ Xuất xứ: Indonesia

⊹ Xương gạch: Granite

⊹ Bề mặt: men khô

Mô tả chi tiết

0901.164.622 0901.164.622 H88 Ceramics