cách phân biệt các loại gachj loại 1 laoij 2 và 3

0901.164.622 0901164622 H88 Ceramics