Đá mosaic H41

Đá mosaic H41

Thông số sản phẩm

  • Mã sản phẩm: đá mosaic H41 
  • Kích thước: 30x30cm 
  • Công dụng: Ốp tường, trang trí 

Mô tả chi tiết

  • Mã sản phẩm: đá mosaic H41 
  • Kích thước: 30x30cm 
  • Công dụng: Ốp tường, trang trí 
0903446622 0903446622 H88 Ceramics